51. Zd. Stieber. Zarys gramatyki porównawczej języków slowiańskich [рец.] // Известия Отделения литературы и языка АН СССР. 1971. Т.XXX. Вып.4. С.363–366.

Translate »