43. J. Vachek. Dynamika fonologického systému současné spisovné češtiny [рец.] // Известия Отделения литературы и языка АН СССР. 1970. Т.XXIX. Вып.4. С.354–357.

Translate »