283. Диалектика языкового знака в трудах А.А. Потебни // Творча спадщина О.О. Потебнi й сучаснi фiлологiчнi науки (До 150-рiччя з дня народження О.О. Потебнi): Тези республiканської наукової конференцiї / М-во вищої та середньої спеціальної освіти УРСР та ін. Харкiв, 1985. С.8–9.

Translate »