153. M. Olechnowicz. Теоретические основы дистрибуции русского словесного ударения [рец.] // Przegląd Rusystyczny. Warszawa–Łódź. 1979. Cz.II. Z.4 (8). S.76–79.

Translate »